CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (ĐIỀU 68 ĐẾN ĐIỀU 73) CỦA PERFECT SKIN R&D

a, Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

– Hỗ trợ khách hàng: tư vấn các sản phẩm của chúng tôi, hỗ trợ trong việc giao hàng hoàn thành đơn hàng.

– Cung cấp thông tin các thông tin và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.

– Gửi thông báo các chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới nhất của chúng tôi.

– Giải quyết vấn đề phát sinh khi sử dụng sản phẩm

– Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp.

– Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

b, Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

– Khách hàng trực tiếp cung cấp: Khách hàng trực tiếp cung cấp bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.

– Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên website.

– Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác.

c, Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp sản phẩm cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp.

d, Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

– Các đối tác là bên cung cấp sản phẩm cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo bảo mật các thông tin cá nhân.

– Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

– Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DSC GLOBAL

– Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0317267468

– Trụ sở chính: Lầu 5, Số 15 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh.

– Email: info@dscglobal.vn

– Số điện thoại liên hệ: 0902361252

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

– Đối với khách hàng đã đăng ký tài khoản tại website của chúng tôi, khách hàng có thể chủ động đăng nhập vào theo thông tin đã đăng ký, sau đó có thể tự chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Toàn bộ thông tin cá nhân cũ (như địa chỉ, số điện thoại, email,...) sẽ tự động bị xóa bỏ khỏi hệ thống của chúng tôi và được thay thế bằng thông tin mới mà khách hàng đã cung cấp.

– Đối với khách hàng chưa đăng ký tài khoản tại website của chúng tôi nhưng đã có phát sinh giao dịch, hãy đăng ký tài khoản theo thông tin giống như trong giao dịch cũ. Sau đó đăng nhập vào theo thông tin đã đăng ký, và có thể tự chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Toàn bộ thông tin cá nhân cũ (như địa chỉ, số điện thoại, email,...) sẽ tự động bị xóa bỏ khỏi hệ thống của chúng tôi và được thay thế bằng thông tin mới mà khách hàng đã cung cấp.

– Trong mọi trường hợp, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi theo thông tin liên hệ ở bên trên (Mục đ) để yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng ra khỏi hệ thống mà không cần bất kì lý do gì.

f, Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên perfectskin.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa.